hesam shadvar @shadvarhesam

گر لبی پر خنده داری با خود و با دیگران عاقبت دست طبیعت اشک وارت میکند . عاقبت دست طبیعت اشک وارت میکند

1706 following13 posts452 followers